درباره ما

نقش آفرینان؛ ماهنامه ای است فرهنگی – هنری به صاحب امتیازی شکوه جیرودی، مدیرمسئولی شهرزاد جیرودی، سردبیری امیر طلوع کیان، مدیریت هنری محمدرضا شریفی نیا که از سال 1382 با مجوز رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تولد یافته است.